TTGShop
(0)

1/144 HG MSN-00100 HYAKU-SHIKI

  • Sản phẩm: 1
  • 450,000₫

Tên sản phẩm : HG MSN-00100 Hyaku Shiki
Mô hình tỉ lệ 1/144
Khoảng ~13 cm
Bạn chỉ cần lắp ráp
Bạn không Cement để dán.
Bạn không cần sơn. ( có thể sơn để đẹp hơn nữa )
HG MSN-00100 Hyaku Shiki

Bình luận

Phụ Kiện Điện Thoại