TTGShop
(0)

Bandai HIRM Astray Noir

  • Sản phẩm: Hết
  • 3,300,000₫

MBF-P0X Gundam Astray Noir là mobile suit xuất hiện trong Mobile Suit Gundam SEED Destiny Astray B. Người điều khiển là Dante Gordigiani.


Bình luận

Phụ Kiện Điện Thoại