TTGShop
(0)

Quí khách chuyển khoản nội dung: Điện thoại + Số đơn hàng. 

1. Ngân hàng ACB chi nhánh Hoàng Cầu

Số tài khoản: 8905177

Chủ tài khoản: Phan Anh Vũ


2. Ngân hàng TPBank chi nhánh hội sở

Số tài khoản: 02138444602

Chủ tài khoản: Vũ Quang Đạt


3. Ngân hàng Vpbank chi nhánh Tràng An

Số Tài khoản: 158194438

Chủ tài khoản: Phan Anh Vũ